Generowanie języka naturalnego (NLG)

generowanie języka naturalnego nlg nlu

Generowanie języka naturalnego (NLG), to obok rozumienia języka naturalnego (NLU) podkategoria dziedziny jaką jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Ponieważ NLP jest interdyscyplinarną nauką, która korzysta ze zdobyczy sztucznej inteligencji, informatyki i językoznawstwa, więc również NLG należy tak zaszeregować.

Czym jest generowanie języka naturalnego? Definicja NLG.

Generowanie języka naturalnego to proces, w trakcie którego komputer przekształca dane/pliki w język zrozumiały dla człowieka. Do tego działania jak najbardziej mogą zostać użyte algorytmy.

Aby wyjaśnić ideę NLG często próbuje się ją porównać do procesu podczas którego ludzie formułują swoje myśli w słowa (zapisywanie, wypowiadanie).

Rozumienie języka a generowanie języka

NLG czasami określa się jako przeciwieństwo NLU z kilku względów:

  • w NLU system przyjmuje dane wejściowe, w NLG – generuje dane wyjściowe;
  • NLU działa w oparciu o dane, które często są niejednoznaczne (komunikaty ze strony użytkownika), generowanie języka bazuje na bardziej jasnych założeniach.

Zamiast jednak stawiać obie technologie w opozycji, warto zwrócić uwagę na ich wzajemne uzupełnianie się. Zarówno NLU, jaki i NLG są konieczne, aby stworzyć istniała możliwość komunikacji za pomocą języka naturalnego na linii komputer-człowiek.

Zastosowanie NLG

Generowanie języka jest technologią o dużym potencjale praktycznego zastosowania. Wzrost komercyjnego zainteresowania chatbotami i voicebotami powoduje, że technologia generowania języka naturalnego jest bardzo popularna. Takie działanie jest niezbędne zarówno przy generowaniu odpowiedzi chatbota (tekst), jak i voicebota, który porozumiewa się z użytkownikiem głosowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *